Reference

Děkujeme paní magistře Šárce Smetanové za právní servis, který nám poskytla při koupi nemovitosti. Zkontrolovala potřebnou dokumentaci, včetně kupní smlouvy. Rychle a kompetentně komunikovala s prodávající stranou. Vytvořila pro nás tím bezpečný prostor, ve kterém jsme mohli v klidu podepsat kupní smlouvu, bez obav z nesrovnalostí. V budoucnu se opět rádi na paní magistru budeme obracet.

Blanka a Markus Bormovi


Všem velice doporučujeme paní Mgr. Šárku Smetanovou – advokátku pro její spolehlivost, profesionalitu a hlavně nápaditost ve věci navrácení rezervační jistoty od RK. Pečlivě připravovala a kontrolovala veškeré smlouvy a dokumenty, byla vždy nápomocna v dalších ne zrovna jednoduchých záležitostech. Využívala důvtipu a veškerých možností při nelehkém vyjednávání při odstoupení od rezervační smlouvy. Díky ní se nám náklady minimalizovali, a ušetřila nás dalších starostí a problémů. Mnohokráte děkujeme a doporučujeme všem, kteří hledají pomoc v oblasti nemovitostí.

Manželé Šandovi

Nemovitosti - navrácení rezervační jistoty od RK


Vřele doporučuji paní Advokátku Mgr. Šárku Smetanovou pro  její spolehlivost, profesionalitu, pracovitost a maximální hájení zájmů svých klientů. Paní advokátce Mgr. Šárce Smetanové musím opravdu srdečně poděkovat za její účinné zastupování ve složitém stavebním řízení  a za dobré dosažené výsledky.

Ing. Adam Achtar


Obsah obchodních smluv konzultuji vždy s Mgr. Smetanovou, protože mě přesvědčila svojí pečlivostí a aktivním přístupem. Vždy dokázala poukázat na skrytá rizika s patřičným nadhledem, a to mi přináší klid a jistotu po podpisu smlouvy.

Ing. Jan Brož

profesionál v oboru bezpečnosti


Při prodeji naší nemovitosti nám paní Mgr. Šárka Smetanová poskytla kompletní odbornou poradu a zpracovala a zařídila vše potřebné: advokátní úschovu, sepsala kupní smlouvu, předávací protokol, návrh na vklad do katastru nemovitostí a podobně. Byli jsme nejen my, ale i kupující strana, s prací paní magistry a právními službami nadmíru spokojeni a můžeme ji i nadále každému doporučit.

Zdenka + Werner Hugovi


S Mgr. Šárkou Smetanovou jsem spolupracoval na rozvoji obchodního modelu k technologii ekologického zpracování plastového odpadu. Paní magistra se dokázala velmi rychle zorientovat v nelehké problematice odpadového hospodářství a topných olejů a její cenné rady nám jasně ukázaly, které cesty jsou pro projekt vhodné a jaká rizika je nutno ošetřit. Paní Magistra odpovídala i na složité dotazy erudovaně a v podstatě obratem. Její svěží a veselá povaha často vnesla svěží pohled na řešení nastalých komplikací.

Ing. et Mgr. Petr Holec

projektový manažer