Energetika

Komlexní právní servis developerům …

… při akvizici developerských projektů, při výstavbě a provozu větrných a jiných elektráren, při získávání licencí na výrobu elektřiny, zastupování v řízeních o vydání územních a stavebních povoleních na výstavbu větrných elektráren a ve všech souvisejících správních řízeních, včetně kontroly smluv na dodávku technologie a servisních smluv, příprava smluv o dílo, zřizování věcných břemen, vypořádávání majetkových vztahů s vlastníky pozemků.