O mně

Mgr. Šárka Smetanová, advokátka

 

Jsem advokátkou zapsanou v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod č. 14935. V současnosti působím jako samostatná advokátka se zaměřením na smluvní právo a právo nemovitostí, kterému se věnuji již sedmým rokem.

Zajímá Vás moje předchozí praxe a zkušenosti?

V rámci studia Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze jsem nejprve získala pracovní zkušenosti ze sporné agendy. Absolvovala jsem obornou průpravu k soudnímu řízení na Obvodním soudu pro Prahu 7, v rámci které mě soudce krok za krokem provázel soudním řízením. Měla jsem rovněž možnost sepisovat rozsudky. Při studiu jsem dále pracovala na Ministerstvu spravedlnosti, kde jsem mimosoudně projednávala spory o nemajetkovou újmu způsobenou nepřiměřenou dobou soudního řízení a posuzovala jsem, zda délka řízení byla s ohledem na judikaturu Evropského soudu pro lidská práva přiměřená. Následně jsem sepisovala stanoviska a navrhovala výši odškodnění. Díky této praxi jsem měla možnost se detailně seznámit s obsahem soudních spisů a pochopit komplikovanost různých soudních sporů. Na tuto praxi jsem pak navázala svou diplomovou prací na téma „Právní prostředky nápravy nepřiměřené doby řízení“.

Své studium jsem ukončila v roce 2008 (s hodnocením výborně z občanského práva hmotného a procesního, a chvalitebně z trestního a správního práva).

Svou koncipientskou praxi jsem získala zejména v Advokátní kanceláři Jansta, Kostka s.r.o., kde jsem byla po celou dobu zařazena do týmu nemovitostí. Měla jsem na starosti jak smluvní agendu v oblasti práva nemovitostí, tak především spornou agendu, a to cca 60 restitučních sporů.

Na svou praxi v oblasti práva nemovitostí jsem poté navázala 3 letou spoluprací s developerskou společností nejdříve na pozici firemního právníka a později jako advokátka. V rámci této spolupráce jsem poskytovala právní podporu při přípravě a realizaci developerských a energetických projektů, a prohlubovala jsem tak své znalosti a zkušenosti nejen z oblasti práva nemovitostí, ale rovněž ze stavebního, správního a energetického práva. Vedle toho jsem poskytovala developerské společnosti a jejím dceřinným společnostem právní služby i v oblasti občanského, pracovního a obchodního práva.

Co ode mě můžete očekávat na osobní úrovni?

Co se týče mých osobních vlastností, ráda na sebe prozradím, že mám velmi logickou, jasnou a sympatickou mysl. Spolupracovníci a klienti si mě vždy vážili a měli mě rádi. S ohledem na svou několikaletou spolupráci s developerskou společností považuji za svou přednosti schopnost rychle porozumět obchodním zájmům klienta. I ve vypjatých právních sporech jsem schopná logického úsudku a udržet si jasnou mysl. Prioritou je pro mě vždy nalezení toho nejlepšího právního řešení pro klienta.