Pohledávky

Komplexní právní servis při vymáhání Vašich pohledávek

Dlužníka vždy vyzývám k úhradě dlužné částky v dodatečné lhůtě k plnění. Pokud je tato snaha neúspěšná, klienty zastupuji v řízení před soudem. Využívám prostředky elektronické komunikace se soudy, zejména pak návrh na vydání elektronického platebního rozkazu, který znamená úsporu na zaplaceném soudním poplatku. Pokud není dobrovolně uhrazeno ani na základě soudního rozhodnutí, jsem připravena podat návrh na nařízení exekuce.