Smlouvy

Komplexní právně smluvní servis

Podle Vašich požadavků a potřeb Vám připravím smlouvu na míru.
Mezi nejčastější patří:

– Kupní smlouva,

– Smlouva o smlouvě budoucí,

– Smlouva o převodu nemovitostí,

– Zástavní smlouva,

– Smlouva o zřízení věcného břemene,

– Darovací smlouva,

– Smlouva o dílo,

– Smlouva o úvěru,

– Výpůjčka,

– Půjčka,

– Zápůjčka,

– Nájem,

– Smlouva o úschově,

– Zprostředkovatelská smlouva,

– Smlouva o společnosti,

– Smlouva o převodu podílu,

– Smlouva o spolupráci,

– Smlouva o obchodním zastoupení,

– Příkazní smlouva,

– Pracovní smlouva,

– Předmanželské smlouvy.