Ceník

Níže najdete přehled cen nejčastějších právních úkonů. V konkrétním případě může být cena vyšší v důsledku nadstandardních požadavků klienta, složité právní problematiky či časově náročného případu, či naopak nižší s ohledem na jednoduchý případ či na základě množstevní slevy nebo dlouhodobé spolupráce. Cenu, příp. rozmezí ceny, se vždy klient dozví před závazným objednáním právních služeb.

Kompletní právní zajištění převodu nemovitosti
(zahrnuje veškeré právní a administrativní úkony, nezahrnuje katastrální poplatky – kolky, výpisy z katastru)
0,25 % hodnoty nemovitosti, minimálně 10.000,- Kč
Dílčí právní úkony týkající se nemovitosti Kupní smlouva nebo smlouva o smlouvě budoucí kupní – zpracování (sepis) nebo kontrola (revize již připravené smlouvy) od 5.000,- Kč dle složitosti
Rezervační smlouva – zpracování (sepis) nebo kontrola (revize již připravené smlouvy) od 3.000,- Kč dle složitosti
Darovací smlouva – zpracování od 3.000,- Kč
Návrh na vklad do KN 800,- Kč
Předávací protokol 500,- Kč
Advokátní úschova od 10.000,- Kč dle složitosti
Smlouva o zřízení věcného břemene nebo služebnosti – zpracování nebo kontrola od 5.000,- Kč dle složitosti
Právní prověrka nemovitosti (kontrola nabývacích titulů, právních vad nemovitosti a dokumentace související s nemovitostí, zajištění chybějící dokumentace) od 5.000,- Kč dle složitosti a rozsahu
Nájemní smlouva – zpracování nebo kontrola od 4.000,- Kč dle složitosti
Rodinné právo Návrh na rozvod manželství – zpracování od 10.000,- Kč
Dohoda o vypořádání společného jmění  – zpracování (sepis) nebo kontrola (revize již připravené smlouvy) od 5.000,- Kč
Návrh na určení poměrů nezletilých dětí – zpracování od 10.000,- Kč
Dohoda o svěření dítěte do péče a výchovy od 10.000,- Kč
Závazky Smlouva o zápůjčce – zpracování od 3.000,- Kč
Uznání závazku, dluhu – zpracování od 3.000,- Kč
Urgence dlužníkovi – zpracování od 1.500,- Kč
Obchodní věci Založení/zrušení s.r.o.  20.000,- Kč
Vytvoření obchodních podmínek od 10.000,- Kč
Založení nadačního fondu od 10.000,- Kč
Zpracování stanov družstva nebo SVJ od 10.000,- Kč
Sepis obchodní smlouvy od 10.000,- Kč